Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Považská Bystrica k 31.08.2022 - tabuľky (pdf, 217 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Púchov k 31.08.2022 - tabuľky (pdf, 218 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Ilava k 31.08.2022 - tabuľky (pdf, 218 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Považská Bystrica k 31.08.2021 - tabuľky (pdf, 217 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Púchov k 31.08.2021 - tabuľky (pdf, 218 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Ilava k 31.08.2021 - tabuľky (pdf, 217 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Považská Bystrica k 31.08.2020 - tabuľky (pdf, 216 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Púchov k 31.08.2020 - tabuľky (pdf, 216 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Ilava k 31.08.2020 - tabuľky (pdf, 216 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Považská Bystrica k 31.08.2019 - tabuľky (pdf, 216 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Púchov k 31.08.2019 - tabuľky (pdf, 216 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Ilava k 31.08.2019 - tabuľky (pdf, 215 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Považská Bystrica k 31.08.2018 - tabuľky (pdf, 216 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Púchov k 31.08.2018 - tabuľky (pdf, 216 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Ilava k 31.08.2018 - tabuľky (pdf, 216 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Považská Bystrica k 31.08.2017 - tabuľky (pdf, 221 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Púchov k 31.08.2017 - tabuľky (pdf, 221 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Ilava k 31.08.2017 - tabuľky (pdf, 221 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Považská Bystrica k 31.08.2016 - tabuľky (pdf, 217 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Púchov k 31.08.2016 - tabuľky (pdf, 216 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Ilava k 31.08.2016 - tabuľky (pdf, 216 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Považská Bystrica k 31.08.2015 - tabuľky (pdf, 216 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Púchov k 31.08.2015 - tabuľky (pdf, 217 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Ilava k 31.08.2015 - tabuľky (pdf, 217 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Považská Bystrica k 31.08.2014 - tabuľky (pdf, 215 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Púchov k 31.08.2014 - tabuľky (pdf, 216 kB)

     Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okrese Ilava k 31.08.2014 - tabuľky (pdf, 215 kB)