Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (RÚVZ PB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

RÚVZ PB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Renata Beníková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 7. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 7. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 471 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 538,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 5 146,4/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 18 osôb (sinusitídy 5 prípadov, otitídy 11 prípadov, pneumónie 2 prípady), čo predstavuje 3,8 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 7. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásených 149 ochorení (chorobnosť 486,8/100 000), čo predstavuje 31,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 16,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (1 945,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 55 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 7. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Považská Bystrica v 7. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.

Vzhľadom na zvýšený nárast výskytu ARO a CHPO v regióne a na základe aktuálnej zvýšenej chorobnosti u pacientov platí zákaz návštev na Kožnom oddelení v NsP Považská Bystrica.

Okres Púchov

V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 641 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 793,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 33,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 7 997,1/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 7. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásených 291 ochorení (chorobnosť 1 268,0/100 000), čo predstavuje 45,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 48,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (4 045,6/100 000).
Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 7. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Púchov v 7. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.

Okres Ilava

V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 506 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 039,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 38,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 7 908,6/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 12 osôb (sinusitídy 7 prípadov, otitídy 5 prípadov, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 7. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásených 223 ochorení (chorobnosť 1 339,5/100 000), čo predstavuje 44,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 43,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (3 462,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 64 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 15 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 7. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Ilava v 7. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.