Aktuality

Späť Svetový deň srdca – vyšetrenia a prednáška dňa 8. 10. 2023 v Považskom osvetovom stredisku, Považská Bystrica

Svetový deň srdca – vyšetrenia a prednáška dňa 8. 10. 2023 v Považskom osvetovom stredisku, Považská Bystrica

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici každoročne pripravuje podujatie venované srdcu. Tomuto dôležitému svalovému orgánu, ktorý pumpuje krv, je venovaný Svetový deň srdca. Pri tejto príležitosti sa uskutočnia dňa 4. októbra (streda) v čase od 8.00 do 12.00 hod. preventívne vyšetrenia rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení:

Antropometrické parametre:

  • celkové množstvo telesného tuku v %, kostrového svalstva v % a brušného tuku
  • váha, výška, obvod pása a bokov
  • Iné merania
  • meranie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi
  • meranie krvného tlaku a pulzu

Vyšetrenia a poradenstvo sú bezplatné a budú ich vykonávať odborní pracovníci z Oddelenia podpory zdravia RÚVZ v Považskej Bystrici. Prosíme o trpezlivosť pri vyšetrovaní iných osôb. Aby sa predišlo komplikáciám, účastníci sa zapíšu do prezenčnej listiny, podľa ktorej budú pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva postupovať. Predpokladáme, že počas štyroch hodín bude vyšetrených cca 25 osôb. Ďakujeme za pochopenie.