Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 8. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 8. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 404 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 408,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 8,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 5 836,8/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 28 osôb (sinusitídy 15 prípadov, otitídy 10 prípadov, pneumónie 3 prípady), čo predstavuje 6,9 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásených 49 ochorení (chorobnosť 170,8/100 000), čo predstavuje 12,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 64,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (815,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 8. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Považská Bystrica v 8. kalendárnom týždni 2024: jarné prázdniny.

Vzhľadom na zvýšený nárast výskytu ARO a CHPO v regióne a na základe aktuálnej zvýšenej chorobnosti u pacientov platí zákaz návštev na Kožnom oddelení v NsP Považská Bystrica.

Okres Púchov

V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 569 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 930,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 4,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 6 212,1/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásených 236 ochorení (chorobnosť 1 215,3/100 000), čo predstavuje 41,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 4,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (2 606,2/100 000).
Ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 8. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Púchov v 8. kalendárnom týždni 2024: jarné prázdniny.

Okres Ilava

V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 259 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 222,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 59,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 476,9/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 9 osôb (sinusitídy 1 prípad, otitídy 6 prípadov, pneumónie 2 prípady), čo predstavuje 3,5 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásených 51 ochorení (chorobnosť 240,7/100 000), čo predstavuje 19,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 82 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (1 583,3/100 000).

Ochorenia hlásilo 55 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 30 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 8. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Ilava v 8. kalendárnom týždni 2024: jarné prázdniny.