Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 6. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 6. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 374 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 777,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 27,7%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 12 238,5/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby (pneumónia), čo predstavuje 0,3 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásených 123 ochorení (chorobnosť 584,6/100 000), čo predstavuje 32,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 34,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (5 020,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 17 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 6. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Považská Bystrica v 6. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 3, ZŠ - 1 (1 trieda), SŠ - 0.

Vzhľadom na zvýšený nárast výskytu ARO a CHPO v regióne a na základe aktuálnej zvýšenej chorobnosti u pacientov platí zákaz návštev na Internom oddelení I. a Internom oddelení II. v NsP Považská Bystrica.

Okres Púchov

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 744 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 4 214,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 8,0 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 11 870,8/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásených 438 ochorení (chorobnosť 2 481,1/100 000), čo predstavuje 58,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 39,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (9 288,3/100 000).

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 6. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Púchov v 6. kalendárnom týždni 2024: MŠ – 6, ZŠ – 1 (1 trieda), SŠ - 0.

Okres Ilava

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 817 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 4 907,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 28,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 12 588,3/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 27 osôb (sinusitídy 11 prípadov, otitídy 14 prípadov, pneumónie 2 prípady), čo predstavuje 3,3 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásených 397 ochorení (chorobnosť 2 384,7/100 000), čo predstavuje 48,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 67,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (6 691,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 64 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 15 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 6. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Ilava v 6. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 1, ZŠ – 1 (3 triedy), SŠ - 0.