Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 52. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 52. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 52. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 296 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 031,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 50,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3 326,4/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb (sinusitídy 1 prípad, otitídy 2 prípady, pneumónie 3 prípady), čo predstavuje 2 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 52. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 65 ochorení (chorobnosť 226,5/100 000), čo predstavuje 22 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 26,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (259,5/100 000).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 52. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 52. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 314 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 270,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 58,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, dosiahla hodnotu 3 716,4/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 52. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 80 ochorení (chorobnosť 323,7/100 000), čo predstavuje 25,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 57,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (917,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 52. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 52. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 344 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 337,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 46,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 668,0/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 18 osôb (sinusitídy 10 prípadov, otitídy 2 prípady, pneumónie 6 prípadov), čo predstavuje 5,2 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 52. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 114 ochorení (chorobnosť 443,1/100 000), čo predstavuje 33,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 48,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (2 088,3/100 000).

Ochorenia hlásilo 73 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 52. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.