Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 51. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 51. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 51. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 681 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 094,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 18,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 7 441,7/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 30 osôb (sinusitídy 10 prípadov, otitídy 12 prípadov, pneumónie 8 prípadov), čo predstavuje 4,4 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 100 ochorení (chorobnosť 307,5/100 000), čo predstavuje 14,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 16,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (1 439,5/100 000).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 51. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Považská Bystrica hlásené 2 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 51. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 539 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 053,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 12,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, dosiahla hodnotu 7 415,5/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 135 ochorení (chorobnosť 764,7/100 000), čo predstavuje 25 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť zostala na rovnakej úrovni. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (2 167,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 51. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 51. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 418 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 510,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 17,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 7 927,3/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb (sinusitídy 4 prípady, otitídy 2 prípady, pneumónie žiadne), čo predstavuje 1,4 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 144 ochorení (chorobnosť 8650,0/100 000), čo predstavuje 34,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 0,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (3 537,8/100 000).

Ochorenia hlásilo 45 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 51. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Ilava hlásené 2 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.