Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 50. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 50. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 50. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 638 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 565,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 24,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 11 192,5/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 33 osôb (sinusitídy 10 prípadov, otitídy 15 prípadov, pneumónie 8 prípadov), čo predstavuje 5,2 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 92 ochorení (chorobnosť 370,0/100 000), čo predstavuje 14,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 91 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (523,0/100 000).

Ochorenia hlásilo 25 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 50. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Považská Bystrica hlásené 4 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 50. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 616 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 489,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 65 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, dosiahla hodnotu 7 074,2/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 135 ochorení (chorobnosť 764,7/100 000), čo predstavuje 21,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 440 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (1 996,7/100 000).

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 50. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 50. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 462 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 052,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 11 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 7 534,2/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb (sinusitídy 2 prípady, otitídy 2 prípady, pneumónie 3 prípady), čo predstavuje 1,5 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 132 ochorení (chorobnosť 872,2/100 000), čo predstavuje 28,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 46,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (2 866,3/100 000).

Ochorenia hlásilo 36 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 50. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Ilava hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.