Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 5. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 5. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 517 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 457,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 42,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 7 923,6/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 13 osôb (sinusitídy 6 prípadov, otitídy 3 prípady, pneumónie 4 prípady), čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásených 188 ochorení (chorobnosť 893,5/100 000), čo predstavuje 36,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 63,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (3 373,4/100 000).

Ochorenia hlásilo 33 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 5. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Považská Bystrica v 5. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 1, ZŠ - 1 (1. stupeň + 5. ročník), SŠ - 0.

Vzhľadom na zvýšený nárast výskytu ARO a CHPO v regióne a na základe aktuálnej zvýšenej chorobnosti u pacientov platí zákaz návštev na Internom oddelení I., Internom oddelení II. a na Psychiatrickom oddelení v NsP Považská Bystrica.

Okres Púchov

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 758 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 903,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 32 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných, dosiahla hodnotu 8 031,6/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásených 345 ochorení (chorobnosť 1 776,7/100 000), čo predstavuje 45,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 2,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (5 682,2/100 000).

Ochorenia hlásilo 71 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 5. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Púchov v 5. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 1, ZŠ - 0, SŠ - 0.

Okres Ilava

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 576 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 805,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 32,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 8 795,5/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb (sinusitídy 2 prípady, otitídy 3 prípady, pneumónie 3 prípady), čo predstavuje 1,4 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásených 215 ochorení (chorobnosť 1 420,6/100 000), čo predstavuje 37,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 283,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (3 711,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 55 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 15 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 5. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Ilava v 5. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 1, SŠ - 0.