Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 49. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 49. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 49. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 671 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 063,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 15,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 7 890,0/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 21 osôb (sinusitídy 7 prípadov, otitídy 12 prípadov, pneumónie 2 prípady), čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 63 ochorení (chorobnosť 193,7/100 000), čo predstavuje 9,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 6,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (719,7/100 000).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 49. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 49. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 224 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 114,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 22,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 498,4/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 15 ochorení (chorobnosť 141,6/100 000), čo predstavuje 6,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 74,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 20 – 59 ročných (188,5/100 000).

Ochorenia hlásilo 14 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 49. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Púchov hlásené 2 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 49. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 458 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 751,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 22,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 7 337,7/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 10 osôb (sinusitídy 5 prípadov, otitídy 5 prípadov, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 99 ochorení (chorobnosť 594,7/100 000), čo predstavuje 21,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 11,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (1 834,4/100 000).

Ochorenia hlásilo 45 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 49. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Ilava hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.