Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 48. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 48. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 681 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 780,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 19 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 6 746,9/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 16 osôb (sinusitídy 2 prípady, otitídy 11 prípadov, pneumónie 3 prípady), čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 48. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 79 ochorení (chorobnosť 206,5/100 000), čo predstavuje 11,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 1,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (509,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 67 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 60 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 48. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 528 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 719,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 4,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, dosiahla hodnotu 6 332,5/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 48. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 107 ochorení (chorobnosť 551,0/100 000), čo predstavuje 20,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 3,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (1 426,2/100 000).

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 48. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Púchov hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 307 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 253,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 8,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 5 446,7/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby (sinusitídy 0 prípadov, otitídy 1 prípad, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 0,3 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 48. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 92 ochorení (chorobnosť 675,4/100 000), čo predstavuje 30 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 55,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (2 484,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 36 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 19 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 7 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19.