Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 47. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 47. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 458 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 496,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 15,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3 954,0/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 21 osôb (sinusitídy 3 prípady, otitídy 13 prípadov, pneumónie 5 prípadov), čo predstavuje 4,6 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 47. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 64 ochorení (chorobnosť 209,1/100 000), čo predstavuje 14 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 205,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných (321,7/100 000).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 55 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 47. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 505 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 600,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 26,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných, dosiahla hodnotu 4 313,3/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 47. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 111 ochorení (chorobnosť 571,6/100 000), čo predstavuje 22 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 27,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (1 426,2/100 000).

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 47. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Púchov hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 335 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 459,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 114,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 8 069,2/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb (sinusitídy 11 prípadov, otitídy 4 prípady, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 4,5 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 47. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 59 ochorení (chorobnosť 433,2/100 000), čo predstavuje 17,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 376,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (2 420,8/100 000).

Ochorenia hlásilo 27 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 47. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Ilava hlásené 2 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.