Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 46. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 46. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 321 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 290,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 16,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 6 119,2/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb (sinusitídy 0 prípadov, otitídy 7 prípadov, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 46. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 17 ochorení (chorobnosť 68,4/100 000), čo predstavuje 5,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 55,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných (89,7/100 000).

Ochorenia hlásilo 33 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 46. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 400 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 059,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 9,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, dosiahla hodnotu 5 020,4/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 46. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 87 ochorení (chorobnosť 448,0/100 000), čo predstavuje 21,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 8,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (1 026,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 46. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 139 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 148,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 46,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3 767,1/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 46. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 11 ochorení (chorobnosť 90,9/100 000), čo predstavuje 7,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 74,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (818,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 18 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 46. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Ilava hlásené 4 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.