Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 45. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 45. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 355 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 546,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 7 688,3/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 12 osôb (sinusitídy 5 prípadov, otitídy 3 prípady, pneumónie 4 prípady), čo predstavuje 3,4 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 45. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 35 ochorení (chorobnosť 152,5/100 000), čo predstavuje 9,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 16,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (627,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 33 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých.
V 45. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 320 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 265,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 13,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, dosiahla hodnotu 4 723,7/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 45. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 69 ochorení (chorobnosť 488,6/100 000), čo predstavuje 21,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 7,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (1 300,7/100 000).

Ochorenia hlásilo 71 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 17 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 45. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 290 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 129,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 32,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 9 172,1/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb (sinusitídy 4 prípady, otitídy 3 prípady, pneumónie 1 prípad), čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 45. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 49 ochorení (chorobnosť 359,7/100 000), čo predstavuje 16,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 74,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (2 729,8/100 000).

Ochorenia hlásilo 27 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 45. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Ilava hlásené 2 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.