Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 44. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 44. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 311 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 625,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 7 845,2/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb (sinusitídy 2 prípady, otitídy 9 prípadov, pneumónie 4 prípady), čo predstavuje 4,8 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 44. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 35 ochorení (chorobnosť 183,0/100 000), čo predstavuje 11,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 38,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (1 068,7/100 000).

Ochorenia hlásilo 25 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých.
V 44. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

Okres Púchov
V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 353 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 999,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 8,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, dosiahla hodnotu 3 822,3/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 44. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 80 ochorení (chorobnosť 453,2/100 000), čo predstavuje 22,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 22,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (1 026,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 44. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 432 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 171,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 67,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  6 - 14 ročných, dosiahla hodnotu 9 774,1/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb (sinusitídy 1 prípad, otitídy 2 prípady, pneumónie 1 prípad), čo predstavuje 0,9 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 44. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 190 ochorení (chorobnosť 1 394,9/100 000), čo predstavuje 44 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o  1 777,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (5 798,2/100 000).

Ochorenia hlásilo 36 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 19 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 44. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Ilava hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.