Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 43. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 43. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 335 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 592,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 16,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 832,6/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb (sinusitídy 0 prípadov, otitídy 13 prípadov, pneumónie 2 prípady), čo predstavuje 4,5 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 43. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 63 ochorení (chorobnosť 299,4/100 000), čo predstavuje 18,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 114,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (1 648,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 30 % všeobecných  lekárov pre dospelých.
V 43. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Považská Bystrica hlásené 3 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 358 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 843,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 29,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných, dosiahla hodnotu 3 420,9/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 43. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 72 ochorení (chorobnosť 370,8/100 000), čo predstavuje 20,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 292,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (1 026,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 43. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 229 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 891,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 5 077,4/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb (sinusitídy 10 prípadov, otitídy 5 prípadov, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 6,6 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 43. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 9 ochorení (chorobnosť 74,3/100 000), čo predstavuje 3,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 81,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (818,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 18 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 43. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Ilava hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.