Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 42. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 42. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 42. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 314 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 367,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 10,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 5 334,7/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb (sinusitídy 0 prípadov, otitídy 2 prípady, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 0,6 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 42. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 32 ochorení (chorobnosť 139,4/100 000), čo predstavuje 10,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 60 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných (218,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 33 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých.
V 42. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 42. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 226 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 422,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 21,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 1 999,3/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 42. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 15 ochorení (chorobnosť 94,4/100 000), čo predstavuje 6,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 40 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (285,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 71 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 42. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 42. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 293 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 936,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 64,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 7 124,8/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb (sinusitídy 1 prípad, otitídy 1 prípad, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 0,7 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 42. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 60 ochorení (chorobnosť 396,4/100 000), čo predstavuje 20,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 260 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (2 620,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 36 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 42. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Ilava hlásené 2 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.