Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 41. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 41. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 41. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 285 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 241,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 5 753,1/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb (sinusitídy 0 prípadov, otitídy 4 prípady, pneumónie 2 prípady), čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 41. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 20 ochorení (chorobnosť 87,1/100 000), čo predstavuje 7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 16,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných (104,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 25 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 41. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 41. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 186 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 170,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 31,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 1 949,3/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 41. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 25 ochorení (chorobnosť 157,4/100 000), čo predstavuje 13,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 17 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 20 – 59 ročných (253,8/100 000).

Ochorenia hlásilo 71 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 41. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená  pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 41. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 160 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 174,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 27,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 3 066,3/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb (sinusitídy 2 prípady, otitídy 4 prípady, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 3,8 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 41. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 15 ochorení (chorobnosť 110,1/100 000), čo predstavuje 9,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 21,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných (589,0/100 000).

Ochorenia hlásilo 27 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 41. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Ilava hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.