Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 40. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 40. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 40. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 296 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 289,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 21,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 456,1/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 10 osôb (sinusitídy 5 prípadov, otitídy 2 prípady, pneumónie 3 prípady), čo predstavuje 3,4 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 24 ochorení (chorobnosť 104,6/100 000), čo predstavuje 8,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 33,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (366,4/100 000).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých.
V 40. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 40. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 126 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 892,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 8,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 1 541,1/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 19 ochorení (chorobnosť 134,5/100 000), čo predstavuje 15,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 7,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (399,3/100 000).

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 11 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 40. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Púchov hlásené 3 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 40. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 197 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 627,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 69,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 5 159,3/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb (sinusitídy 1 prípad, otitídy 3 prípady, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 2 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 11 ochorení (chorobnosť 90,9/100 000), čo predstavuje 5,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 71,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (491,4/100 000).

Ochorenia hlásilo 36 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 15 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 40. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.