Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 4. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 4. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 363 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 725,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 8 786,6/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 22 osôb (sinusitídy 11 prípadov, otitídy 11 prípadov, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 6,1 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásených 115 ochorení (chorobnosť 546,5/100 000), čo predstavuje 31,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 157,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (5 334,7/100 000).

Ochorenia hlásilo 17 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 4. kalendárnom týždni 2024 bola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Považská Bystrica v 4. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 1, ZŠ - 1 (1 trieda), SŠ - 0.

Okres Púchov

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 1 115 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 5 741,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 146,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných, dosiahla hodnotu 16 093,0/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásených 354 ochorení (chorobnosť 1 823,0/100 000), čo predstavuje 31,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 128,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (6 038,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 4. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Púchov v 4. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 1, SŠ - 0.

Okres Ilava

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 218 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 880,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 22,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  6 - 14 ročných, dosiahla hodnotu 7 289,2/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 11 osôb (sinusitídy 8 prípadov, otitídy 3 prípady, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 5 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásených 28 ochorení (chorobnosť 370,0/100 000), čo predstavuje 12,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 37,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (1 988,0/100 000).

Ochorenia hlásilo 18 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 11 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 4. kalendárnom týždni 2024 bola v okrese Ilava hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Ilava v 4. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 1, ZŠ - 1 (2 triedy), SŠ - 0.