Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 39. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 39. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 39. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 223 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 059,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 13,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 2 949,8/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb (sinusitídy 6 prípadov, otitídy 7 prípadov, pneumónie 2 prípady), čo predstavuje 6,7 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 39. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 33 ochorení (chorobnosť 156,8/100 000), čo predstavuje 14,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 44 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (549,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 30 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 39. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 39. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 172 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 974,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 25,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, dosiahla hodnotu 1 300,7/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 39. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 22 ochorení (chorobnosť 124,6/100 000), čo predstavuje 12,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 266,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (410,8/100 000).

Ochorenia hlásilo 71 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 39. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená  pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 39. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 145 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 958,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 27,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 4 196,0/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 39. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 8 ochorení (chorobnosť 52,9/100 000), čo predstavuje 5,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 2,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (327,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 27 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 26 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 39. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Ilava hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.