Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 30. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 30. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 30. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 61 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 455,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 20,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 1 987,4/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenie (CHPO) bolo v 30. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásené 1 ochorenie (chorobnosť 7,5/100 000), čo predstavuje 1,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 77,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (14,4/100 000).

Ochorenia hlásilo 25 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 20 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 30. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 30. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 20 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 566,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 37,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 1 749,4/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) neboli v 30. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásené žiadne ochorenia.

Ochorenia hlásilo 14 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 6 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 30. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená  pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 30. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 149 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1093,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 6 333,1/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby (sinusitídy 1 prípad, otitídy 0 prípadov, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 0,7 % zo všetkých ARO. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) neboli v 30. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásené žiadne ochorenia.

Ochorenia hlásilo 27 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 30. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.