Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 3. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 3. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 504 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 756,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 23,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 6 966,5/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 26 osôb (sinusitídy 12 prípadov, otitídy 9 prípadov, pneumónie 5 prípadov), čo predstavuje 5,2 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásených 61 ochorení (chorobnosť 212,6/100 000), čo predstavuje 12,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 120,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (627,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 3. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 453 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 332,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 77,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 040,2/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásených 155 ochorení (chorobnosť 798,2/100 000), čo predstavuje 34,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 369,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (1 844,3/100 000).

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 3. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 357 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 358,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 20,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 6 223,9/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb (sinusitídy 2 prípady, otitídy 1 prípad, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 0,8 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásených 90 ochorení (chorobnosť 594,7/100 000), čo predstavuje 25,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 3,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (1 801,7/100 000).

Ochorenia hlásilo 55 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 15 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 3. kalendárnom týždni 2024 boli v okrese Ilava hlásené 2 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.