Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 2. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 2. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 354 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 423,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 55,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 5 801,5/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 31 osôb (sinusitídy 3 prípady, otitídy 8 prípadov, pneumónie 20 prípadov), čo predstavuje 8,8 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásených 24 ochorení (chorobnosť 96,5/100 000), čo predstavuje 6,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 17,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (209,2/100 000).

Ochorenia hlásilo 25 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 2. kalendárnom týždni 2024 bola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 139 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 312,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 53,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 3 498,8/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásených 18 ochorení (chorobnosť 169,9/100 000), čo predstavuje 12,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 74,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (1 369,2/100 000).

Ochorenia hlásilo 14 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 2. kalendárnom týždni 2024 bola v okrese Púchov hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 326 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 958,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 76,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 5 002,9/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 12 osôb (sinusitídy 5 prípadov, otitídy 7 prípadov, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 3,7 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásených 103 ochorení (chorobnosť 618,7/100 000), čo predstavuje 31,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 543,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (1 965,5/100 000).

Ochorenia hlásilo 55 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 19 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 2. kalendárnom týždni 2024 bola v okrese Ilava hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.