Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 1. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 1. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 1. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 210 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 914,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 2 196,7/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb (sinusitídy 5 prípadov, otitídy 3 prípady, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 3,8 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásených 27 ochorení (chorobnosť 117,6/100 000), čo predstavuje 12,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 48,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (523,0/100 000).

Ochorenia hlásilo 25 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 1. kalendárnom týždni 2024 boli v okrese Považská Bystrica hlásené 3 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 1. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 401 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 839,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 123,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, dosiahla hodnotu 7 758,8/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásených 93 ochorení (chorobnosť 658,5/100 000), čo predstavuje 23,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 103,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (2 053,8/100 000).

Ochorenia hlásilo 43 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 1. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 1. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 185 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 111,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 16,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3 112,0/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb (sinusitídy 3 prípady, otitídy 1 prípad, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásených 16 ochorení (chorobnosť 96,1/100 000), čo predstavuje 8,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 78,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (726,2/100 000).

Ochorenia hlásilo 36 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 26 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 1. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.