Služby

Portál elektronických služieb: https://eformulare.uvzsr.sk/

Sadzobník za služby RÚVZ Levice (pdf, 150 kB) (platný od 09.09.2022)

RÚVZso sídlom v Leviciach neposkytuje platené služby v oblasti laboratórnych analýz a meraní. V prípade záujmu o tieto služby si Vás dovoľujeme odkázať na krajský RÚVZ so sídlom v Nitre, ktorý tieto služby poskytuje.

https://www.uvzsr.sk/web/ruvznr/služby