Kontakt

Poštová adresa: 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
Komenského č. 4
934 38 Levice

IČO: 00610909
DIČ: 2021224183
IČ DPH: SK2021224183, registrácia podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH

Podateľňa:
e-mail: lv.sekretariat@uvzsr.sk
tel: 036/6312899, fax: 035/6308592

Úradné hodiny

Pondelok

7:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00

Utorok

7:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00

Streda

7:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00

Štvrtok

Nestránkový deň

Piatok

7:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00