Certifikácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám EN ISO 9001:2015 v oblasti systému riadenia spoločnosti. Dokladuje to týmto CERTIFIKÁTOM (pdf, 2,1 MB).