Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania o okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok

 

Poznámka: najnovšie vyhodnotenia sú uverejnené navrchu.

okres Liptovský Mikuláš

okres Ružomberok