Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť OZNAM - nestránkový deň

OZNAM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši si Vám dovoľuje oznámiť,

že v piatok 14. júna 2024 bude z organizačných dôvodov

NESTRÁNKOVÝ DEŇ.

Ďakujeme za pochopenie.