• RÚVZ LC neposkytuje platené služby v oblasti laboratórnych analýz a meraní. V prípade záujmu o tieto služby si Vás dovoľujeme odkázať na krajský RÚVZ BB, ktorý tieto služby poskytuje.
  • Ďalšie oblasti služieb (samostatný cenník)