Mobilné odberové miesta 
v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

SUBJEKT

MIESTO PREVÁDZKOVANIA

ROZHODNUTIE – DÁTUM ZVEREJNENIA

VšNsP Lučenec, n.o

Námestie republiky 2373/15, 98401 Lučenec Zrušené:29.11.2023 (pdf, 146 kB )

SlovakTransLine, s.r.o.

Partizánska 2, 98401 Lučenec Zrušené:20.09.2023 (pdf)

MEDIFORM, s.r.o.

Slobody 762/136, 987 01 Poltár Zrušené:18.09.2023 (pdf)

MEDILAND LC, spol s.r.o.

Ulica Št. Moyzesa 6099/55, 98401 Lučenec Zrušené:18.09.2023 (pdf)

SK-LAB, s.r.o

Ulica partizánska 1870/15, 98401 Lučenec Zrušené:19.06.2023 (pdf)

Obec Mučín

Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín Zrušené: 02.02.2023 (pdf)
Obecný úrad Vidiná Športová 1, 985 59 Vidiná Zrušené: 09.12.2022 (pdf)
Obecný úrad Fiľakovské Kováče Základná škola 274, 986 01 Fiľakovské Kováče Zrušené: 16.12.2022 (pdf)
VIA-LEK, s.r.o. Jokáiho 127/31, 984 01 Lučenec Zrušené: 5.12.2022 (pdf)
Obecný úrad Dobroč Budova požiarnej zbrojnice 135, 985 53 Dobroč Zrušené: 23.11.2022 (pdf)
Obecný úrad Trenč Kultúrny dom 141, 985 32 Trenč Zrušené: 25.11.2022 (pdf)
Obecný úrad Hrnčiarska Ves Obecný úrad 87, 980 13 Hrnčiarska ves Zrušené: 24.11.2022 (pdf)
VIA-LEK, s.r.o. Sklárska 769/82, 987 01 Poltár Zrušené: 21.11.2022 (pdf)
Obecný úrad Halič Mieru 68/66, 985 11 Halič Zrušené: 27.10.2022 (pdf)
Obecný úrad Veľká nad Ipľom Kultúrny dom 124, 985 32 Veľká nad Ipľom Zrušené: 21.10.2022 (pdf)
Obecný úrad Trebeľovce Kultúrny dom 109, 985 31 Trebeľovce Zrušené: 21.10.2022(pdf)
Obecný úrad Ozdín Budova obecného úradu 52,985 24 Ozdín Zrušené: 19.10.2022 (pdf)
Obecný úrad Sušany Kultúrny dom 87, 980 12 Sušany Zrušené: 17.10.2022(pdf)
ADOS-ADKA spol., s r.o. Ulica Martina Rázusa 1618/35, 984 01 Lučenec Zrušené: 10.10.2022(pdf)
Obecný úrad Radzovce Kultúrny dom 507/ 985 58 Radzovce Zrušené: 4.10.2022(pdf)
Spojená škola Poltár Železničná 289/5, 987 01 Poltár Zrušené: 3.10.2022(pdf)
Obecný úrad Cinobaňa Hlavná ulica 316/173, 985 22 Cinobaňa Zrušené: 3.10.2022(pdf)
Obecný úrad Buzitka Kultúrny dom 126, 985 41 Buzitka Dočasne pozastavené: 3.10.2022(pdf)
Grekon s.r.o. Slobody 494/34, 987 01 Poltár Povolené: 30.9.2022(pdf)
Obecný úrad Divín ZŠ Lúčna 424/6, 985 52 Divín Zrušené: 28.9.2022(pdf)
Obecný úrad Lovinobaňa Štefánikova 427/46, 985 54 Lovinobaňa Zrušené: 28.9.2022(pdf)
MEDILAND LC, spol., s r.o. Ulica Štefana Moyzesa 6099/55,984 01 Lučenec Dočasne pozastavené: 26.9.2022 A0002(pdf)
MEDILAND LC, spol., s r.o. Ulica Štefana Moyzesa 6099/55,984 01 Lučenec Dočasne pozastavené: 26.9.2022 A0001(pdf)
OZDent s.r.o. Podhradská 576/2, 986 01 Fiľakovo Zrušené: 23.9.2022(pdf)
Obecný úrad Hrnčiarska Ves Obecný úrad 87, 980 13 Hrnčiarska ves Dočasne pozastavené: 23.9.2022(pdf)
Bc. Viliam Greksa  Novohradská 2843/3, 984 01 Lučenec Zrušené: 23.9.2022(pdf)
Obecný úrad Stará Halič Závoda 116/49, 985 11 Stará Halič Zrušené: 23.9.2022(pdf)
Obecný úrad Fiľakovské Kováče Základná škola 274, 986 01 Fiľakovské Kováče Dočasne pozastavené: 23.9.2022(pdf)
VIA-LEK, s.r.o. Jokáiho 127/31, 984 01 Lučenec Dočasne pozastavené: 23.9.2022(pdf)
Bc. Viliam Greksa  Slobody 494/34, 987 01 Poltár Zrušené: 15.9.2022(pdf)
Grekon s.r.o. Novohradská 1953/7, 984 01 Lučenec Povolené: 14.9.2022(pdf)
Grekon s.r.o. Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo Povolené: 9.9.2022(pdf)
Bc. Viliam Greksa  Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo Zrušené: 8.9.2022(pdf)
FIREMEDICAL Utekáč 1303/96, 985 06 Utekáč Zrušené: 26.8.2022(pdf)
OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. Železničná 187/18, 984 01 Lučenec Zrušené: 17.8.2022(pdf)
Mgr. Renáta Ďordevič Petöfiho 113/2, 984 01 Lučenec Zrušené: 9.8.2022(pdf)
VIA-LEK, s.r.o. Jokáiho 127/31, 984 01 Lučenec Povolené: 2.8.2022(pdf)
VIA-LEK, s.r.o. Sklárska 769/82, 987 01 Poltár Povolené: 2.8.2022(pdf)
MUDr. Zoltán Bášti Jokáiho 127/31, 984 01 Lučenec Zrušené: 29.7.2022(pdf)
MUDr. Zoltán Bášti Sklárska 769/82, 987 01 Poltár Zrušenie: 29.7.2022(pdf)
MUDr. Zoltán Bášti Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo Zrušené: 29.7.2022(pdf)
MUDr. Zoltán Bášti Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo Dočasne pozastavené: 4.5.2022(pdf)
SlovakTransLine, s.r.o. Partizánska 3002/2, 984 01 Lučenec Pozastavené: 4.5.2022(pdf)
Mgr. Renáta Ďordevič Petöfiho 113/2, 984 01 Lučenec Povolené: 5.4.2022(pdf)
Základná škola s materskou školou Štúrova 270/7, 985 05 Kokava nad Rimavicou Zrušené: 14.2.2022(pdf)
Mesto Lučenec Novohradská 316/1, 984 01 Lučenec Zrušené: 14.2.2022(pdf)
Obecný úrad Panické Dravce Panické Dravce 280, 985 32 Panické Dravce Zrušené: 2.2.2022(pdf)
Obecný úrad Biskupice  Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice Zrušené: 25.1.2022(pdf)
Mesto Poltár Slobody 2, 987 01 Poltár Zrušené: 25.1.2022(pdf)
HYBMED s.r.o. Martina Rázusa 142/26, 984 01 Lučenec Povolené: 5.1.2022(pdf)
SlovakTransLine, s.r.o. Partizánska 3002/2, 984 01 Lučenec Povolené: 7.1.2022(pdf)
Mesto Fiľakovo Školská 781/1, 986 01 Fiľakovo Zrušené: 5.1.2022(pdf)
Stredná zdravotnícka škola F. Lehára 503/2A, 984 01 Lučenec Zrušené: 30.12.2021(pdf)
MUDr. Zoltán Bášti Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo Povolené: 23.12.2021(pdf)
OZDent s.r.o. Podhradská 576/2, 986 01 Fiľakovo Povolené: 17.12.2021(pdf)
MEDILAND LC, spol., s r.o. Ulica Štefana Moyzesa 6099/55,984 01 Lučenec Povolené: 9.12.2021(pdf)
Mgr. Renáta Ďordevič Petöfiho 113/2, 984 01 Lučenec Povolené: 3.12.2021(pdf)
FIREMEDICAL Utekáč 1303/96, 985 06 Utekáč Povolené: 1.12.2021(pdf)
FIREMEDICAL Sklárska 765/77, 987 01 Poltár Povolené: 1.12.2021(pdf)
MUDr. Zoltán Bášti Jokáiho 127/31, 984 01 Lučenec Povolené: 10.11.2021(pdf)
Obecný úrad Boľkovce Boľkovce 204, 984 01 Boľkovce Zrušené: 25.9.2021(pdf)
Bc. Viliam Greksa  Slobody 494/34, 987 01 Poltár Povolené: 11.10.2021(pdf)
Obecný úrad Šiatorská Bukovinka Kultúrny dom 146, 985 58 Šiatorská Bukovinka Zrušené: 22.9.2021(pdf)
Obecný úrad Kotmanová Kultúrny dom 122, 985 53 Kotmanová Zrušené: 31.8.2021(pdf)
Obecný úrad Panické Dravce Panické Dravce 280, 985 32 Panické Dravce Dočasne pozastavené: 30.7.2021 (pdf)
Obecný úrad Utekáč Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč Zrušené: 27.7.2021(pdf)
Obecný úrad Dobroč Budova požiarnej zbrojnice 135, 985 53 Dobroč Dočasne pozastavené: 27.7.2021(pdf)
SOMATO s.r.o. Haličská cesta 5, 984 01 Lučenec Zrušené: 23.7.2021(pdf)
ADOS-ADKA spol., s r.o. Martina Rázusa 1618/35, 984 01 Lučenec Povolené: 22.7.2021(pdf)
Bc. Viliam Greksa  Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo Povolené: 22.7.2021(pdf)
Obecný úrad Kokava nad Rimavicou Štúrova 270/7, 985 05 Kokava nad Rimavicou Pozastavené: 16.7.2021 (pdf)
Obecný úrad Veľké Dravce Veľké Dravce 240, 985 42 Veľké Dravce Zrušené: 14.7.2021(pdf)
Obecný úrad Mýtna Budova spoločenského domu 47, 985 53 Mýtna Zrušené: 14.7.2021(pdf)
Obecný úrad Veľká Ves Veľká Ves 53, 985 01 Veľká Ves Pozastavené: 13.7.2021(pdf)
Obecný úrad Boľkovce Kultúrny dom 204, 984 01 Boľkovce Pozastavené: 13.7.2021(pdf)
IVIMED s.r.o. Novohradská 316/1, 984 01 Lučenec Zrušené: 12.7.2021(pdf)
MUDr. Zoltán Bášti Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo Pozastavené: 12.7.2021(pdf)
Obecný úrad Tomášovce Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce Zrušené: 6.7.2021(pdf)
MEDIOL s.r.o. Kpt. Nálepku 461/5, 986 01 Fiľakovo Zrušené: 6.7.2021(pdf)
MUDr. Zoltán Bášti Sklárska 769/82, 987 01 Poltár Povolené: 1.7.2021(pdf)
Základná škola s materskou školou SNP 158/20, 985 01 Kalinovo Zrušené: 30.6.2021(pdf)
Základná škola Školská 79/9, 985 54 Lovinobaňa Zrušené: 30.6.2021(pdf)
Obecný úrad Rovňany Rovňany 98, 985 24 Rovňany Zrušené: 28.6.2021(pdf)
Stredná zdravotnícka škola F. Lehára 503/2A, 984 01 Lučenec Dočasne pozastavené: 25.6.2021(pdf)
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy Haličská cesta 539/9, 984 01 Lučenec Zrušené: 25.6.2021(pdf)
Obecný úrad České Brezovo Budova Základej školy 30, 985 03 České Brezovo Zrušené: 23.6.2021(pdf)
Základná škola s materskou školou Bánska ulica 116/47, 985 22 Cinobaňa Zrušené: 23.6.2021(pdf)
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo Zrušené: 23.6.2021(pdf)
IVIMED s.r.o. Autobus umiestnený na parcele č. 2677/25- ul. DR. Vdu, 984 01 Lučenec Povolené: 1.6.2021(pdf)
Obecný úrad Cinobaňa Kultúrny dom 316, 985 22 Cinobaňa Povolené: 23.2.2021(pdf)
MUDr. Zoltán Bášti Sklárska 786/84, 987 01 Poltár Povolené: 19.2.2021(pdf)
Obecný úrad České Brezovo Budova Základej školy 30, 985 03 České Brezovo Povolené: 9.2.2021(pdf)
MEDIOL s.r.o. Kpt. Nálepku 461/5, 986 01 Fiľakovo Povolené: 1.2.2021(pdf)
Obecný úrad Mučín Kultúrny dom Hlavná ulica 11/1, 985 31 Mučín Povolené: 1.2.2021(pdf)
MEDILAND LC, spol., s r.o. Ulica Štefana Moyzesa 6099/55,984 01 Lučenec Povolené: 28.1.2021(pdf)
ADOS-ADKA spol., s r.o. Ulica Martina Rázusa 1618/35, 984 01 Lučenec Povolené: 28.1.2021(pdf)
Bc. Viliam Greksa  Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo Povolené: 26.1.2021(pdf)
Obecný úrad Lovinobaňa Štefánikova 427/46, 985 54 Lovinobaňa Povolené: 25.1.2021(pdf)
Bc. Viliam Greksa  Novohradská 3, 984 01 Lučenec Povolené: 25.1.2021(pdf)
MUDr. Zoltán Bášti Jokáiho 127/31, 984 01 Lučenec Povolené: 25.1.2021(pdf)
MUDr. Zoltán Bášti Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo Povolené: 25.1.2021(pdf)
HYBMED s.r.o. Ulica Martina Rázusa 142/26, 984 01 Lučenec Povolené: 25.1.2021(pdf)
JUKOMED s.r.o. Haličská 5, 984 01 Lučenec Povolené: 25.1.2021(pdf)
SOMATO s.r.o. Haličská 5, 984 01 Lučenec Povolené: 25.1.2021(pdf)
KARDIOMED, s.r.o. Železničná č. 143, 984 01 Lučenec Povolené: 25.1.2021(pdf)
Mesto Lučenec Novohradská 316/1, 984 01 Lučenec Povolené: 22.1.2021(pdf)
Mesto Fiľakovo Školská 781/1, 986 01 Fiľakovo Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Biskupice  Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Mýtna  Budova spoločenského domu 47, 985 53 Mýtna Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Divín Lúčna 424/6, 985 52 Divín Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Stará Halič Závoda 116/49, 985 11 Stará Halič Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Halič Mieru 68/66, 985 11 Halič Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úad Tomášovce Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Vidína Športová 255/1, 985 59 Vidiná Poovlené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Kotmanová Kultúrny dom 122, 985 53 Kotmanová Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Panické Dravce Kultúrny dom 280,  985 32 Panické Dravce Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obec Veľká nad Ipľom Kultúrny dom 124, 985 32 Veľká nad Ipľom Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Trenč Kultúrny dom 141, 985 32 Trenč Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Boľkovce Kultúrny dom 204, 984 01 Boľkovce Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Ružiná  Kultúrny dom 102, 985 52 Ružiná Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Veľké Dravce Veľké Dravce 240, 985 42 Veľké Dravce Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Radzovce Radzovce 507, 985 58 Radzovce Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Trebeľovce Trebeľovce 109, 985 21 Trebeľovce Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Holiša  Holiša 61, 985 57 Holiša Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Šiatorská Bukovinka Šiatorská Bukovinka 146, 985 58 Šiatorská Bukovinka Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Buzitka Kultúrny dom Buzitka 985 41 Buzitka Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Belina Belina 194, 986 01 Belina Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Čakanovce Čakanovce 325, 985 58 Čakanovce Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Šávoľ Šávoľ 25, 985 41 Šávoľ Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Fiľakovské Kováče Základná škola 274, 986 01 Fiľakovské Kováče Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Dobroč Budova požiarnej zbrojnice 135, 985 53 Dobroč Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Šurice Obecný úrad 179, 980 33 Šurice Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Utekáč Utekáč 848, 985 06 Utekáč Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Mládzovo Mládzovo 11, 985 02 Mládzovo Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Ozdín Ozdín 52, 985 24 Ozdín Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Sušany Sušany 87, 980 12 Sušany Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Rovňany Rovňany 98, 985 24 Rovňany Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany Hlavná 90, 980 12 Hrančiarske Zalužany Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Veľká Ves Veľká Ves 53, 985 01 Veľká Ves Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Uhorské Uhorské 7, 985 25 Uhorské Povolené: 22.1.2021(pdf)
Obecný úrad Hrnčiarska Ves Pondelok 87, 980 13 Hrnčiarska Ves Povolené: 22.1.2021(pdf)
OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. Podhradská 597/4, 986 01 Fiľakovo Povolené: 22.1.2021(pdf)
OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. Železničná 187/18, 984 01 Lučenec Povolené: 22.1.2021(pdf)
Základná škola Lovinobaňa Školská 79/9, 985 54 Lovinobaňa Povolené: 15.1.2021/pdf)
Mesto Poltár Slobody 2, 987 01 Poltár Povolené: 15.1.2021/pdf)
Základná škola s materskou školou SNP 158/20, 985 01 Kalinovo Povolené: 11.1.2021(pdf)
IVIMED s.r.o. Ulica Novohradská 316/1, 984 01 Lučenec Povolené: 11.1.2021(pdf)
Spojená škola Poltár Železnčná 289/5, 987 01 Poltár Povolené: 8.1.2021(pdf)
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy Haličská cesta 539/9, 984 01 Lučenec Povolené: 30.12.2020(pdf)
Základná škola s materskou školou Kokava n. Rimavicou Štúrova 270/7, 985 05 Kokava nad Rimavicou Povolené: 30.12.2020(pdf)
Stredná zdravotnícka škola F. Lehára 503/2A, 984 01 Lučenec Povolené: 29.12.2020(pdf)
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo Povolené: 29.12.2020(pdf)
Základná škola s materskou školou Cinobaňa Banská ulica 116/47, 985 22 Cinobaňa Povolené: 29.12.2020(pdf)
IVIMED s.r.o. Podhradská 596/2, 986 01 Fiľakovo Povolené: 4.12.2020(pdf)
IVIMED s.r.o. Ulica Janka Kráľa 1488/4, 984 01 Lučenec Povolené: 4.12.2020(pdf)
MEDIFORM, s.r.o. Slobody 762/136, 987 01 Poltár Povolené: 1.12.2020(pdf)
MUDr. Miroslav Slíž Ulica K. Kuzmányho 1757/7, 984 01 Lučenec Povolené: 25.11.2020(pdf)
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 2373/15, 984 01 Lučenec Povolené: 19.6.2020(pdf)
SK-LAB, s.r.o. Ulica Júliusa Szabóa 2357/2A, 984 01 Lučenec Povolené: 19.6.2020(pdf)
MUDr. Zoltán Bášti Sklárska 769/82, 987 01 Poltár Zrušené: 29.7.2022(pdf)