Konzultačné a poradenské služby


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho 112/1, 984 38  Lučenec  v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY

PONDELOK     7.30 - 11.00           13.00 - 14.00
UTOROK           7.30 - 11.00           13.00 - 14.00
STREDA            7.30 - 11.00           13.00 - 14.00
ŠTVRTOK         7.30 - 11.00           13.00 - 14.00
PIATOK                     NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Petőfiho 112/1, 984 38  Lučenec

Telefonicky alebo e-mailom:
podateľňa, tel.: 047 4322 567
e-mail: lc.sekretariat@uvzsr.sk 

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:
Mgr. Gréta Jelíneková, tel.: 047 4323 571, lc.jelinekova@uvzsr.sk 

Oddelenie hygieny výživy:
MVDr. Mária Martišová, tel.: 047 4322 565, lc.martisova@uvzsr.sk 

Oddelenie hygieny detí a mládeže:
Ing. Renáta Sekeráková, tel.: 047 4330 975, lc.sekerakova@uvzsr.sk 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:
Ing. Edita Krekáčová, tel.: 047 4322 565, lc.krekacova@uvzsr.sk 

Oddelenie epidemiológie:
MUDr. Nadežda Andóová, tel.: 047 4322 567, lc.epidemiologia@uvzsr.sk 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
MUDr. Ján Lupták, tel.: 047 4330 975, lc.luptak@uvzsr.sk 

Osobný úrad:
Mgr. Žaneta Veselková, tel.: 047 4322 567, lc.osobnyurad@uvzsr.sk