Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Košice I - IV a Košice - okolie