Vzory dokumentov a postupov

Vzory dokumentov

Nižšie uvedené formuláre sú určené pre listinné podanie žiadosti. V prípade, že si chcete podať žiadosť elektronicky, využite portál elektronických služieb.

Ak Vašu žiadosť podáte elektronickými prostriedkami, a ak zákon č. 145/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch (položka 150 v časti Prílohy) sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 %, najviac však znížená maximálne o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Kozmetické výrobky

Závažné poškodenia zdravia

Podanie podnetu na kozmetické výrobky

Spätné prevzatie výrobku

Zariadenia spoločného stravovania

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Zariadenia pre deti a mládež - škola