Viem, čo zjem (program zameraný na žiakov)

Projekt realizuje firma Nestlé v spolupráci s firmou Neuropea, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je odborným garantom. V roku 2009 sa uskutočnil tento projekt v 84 krajinách sveta. Prvý ročník bol V Slovenskej republike realizovaný v školskom roku 2016/ 2017 s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom projektu je motivovať 8 - 12 ročných žiakov základných škôl, aby sa prikláňali k vyváženému životnému štýlu, k zdravým stravovacím návykom a k dostatočnej pohybovej aktivite. Hlavným zámerom projektu je osveta a popularizácia zdravej výživy u detí, taktiež zdôraznenie rovnováhy medzi životným štýlom a zdravým stravovaním, a tiež zvýšenie povedomia o zdraví a výžive. Do projektu sa registrujú školy, konkrétne 3., 4., a 6. ročníky, ktoré sú cieľovou skupinou tohto projektu.