Svetový deň vody

22. marec bol za Svetový deň vody vyhlásený Organizáciou spojených národov na rokovaní  v Rio de Janeiru v rámci Agendy 21 v roku 1992.  Na svete vtedy trpela nedostatkom vody alebo nemala prístup k vode viac ako miliarda ľudí. Hlavným poslaním Svetového dňa vody je pripomínať význam vody pre existenciu jednotlivca, spoločnosti, prírody a celej planéty.  Nakoľko je voda existenčnou podmienkou rôznych oblastí a rôzne krajiny riešia v spojení s vodou rôzne problémy, každoročne je ústredný motívom dňa iná špecifická téma, ktorá by mala byť prostredníctvom rôznych aktivít komunikovaná širokej verejnosti.

Orgány verejného zdravotníctva každý rok vzhľadom k ich kompetenciám cielia svoje aktivity na problematiku pitnej vody. Okrem konzultačnej a poradenskej činnosti, prednášok a mediálnych výstupov sa každoročne poskytujú  pre verejnosť aj bezplatné vyšetrenie kvality vody zo studní v ich hlavných kontaminantoch, ako sú dusičnany a dusitany. Svoje aktivity sprístupňujú prostredníctvom webových sídiel.