Svetový deň vody 2016

Témou tohtoročného Svetového dňa vody je ,,Voda a pracovné príležitosti“. Akciu koordinujú OSN a Medzinárodná organizácia pre prácu. OSN ako entita propaguje právo na prácu, povzbudzuje k poctivým pracovným príležitostiam, zlepšuje sociálnu ochranu zamestnancov, posilňuje dialóg o práci a s prácou súvisiacimi záležitosťami. Voda je stredobodom ľudského žitia. Stabilné prostredie, ekonomika a slušná práca môžu poskytnúť lepší hospodársky výsledok, ktorý vo všeobecnosti určuje sociálny a ekonomický pokrok krajiny. Téma zdôrazňuje ako majú voda a práca moc zmeniť životy ľudí.

V súčasnosti takmer polovica pracujúcich na svete (1,5 mld. ľudí) pracuje v sektore súvisiacom s vodou. Na druhej strane milióny ľudí, ktorí v tomto sektore pracujú, často nie sú uznávaní alebo chránení základnými právami zamestnanca. Napríklad, mladé dievča v rozvojovej krajine musí denne chodiť hodiny po vodu pre svoju rodinu. Aj toto je práca. Avšak nie platená ani uznávaná. Ak by boli zabezpečené dodávky vody, mladé dievča by sa namiesto toho mohlo vzdelávať.

Voda a sanitácia majú tiež silný dopad na životy zamestnancov a ich zdravie. Každý rok je evidovaných 2 milióny úmrtí v súvislosti s prácou. 17 % z týchto úmrtí súvisí priamo s vodou (nedostatočná kvalita pitnej vody, nedostatočná sanitácia, nízka úroveň hygieny a nedostatočné vedomosti).

Základné zabezpečenie adekvátneho prístupu k vode, sanitácii a k hygienickým službám v domácnostiach a na pracovisku posilňuje stabilitu ekonomiky, ktorá prispieva k zdravej, produktívnej populácii a pracovnej sile.

Fakty

  • Zlepšenie vodnej produktivity bude stáť 50‐60 miliárd US $ ročne najbližších 20 rokov a zníži tak celosvetové rozdiely medzi zásobovaním a dobytom po vode.
  • Odhaduje sa, že 95 % pracovných miest poľnohospodárskeho sektoru, 30 % priemyselného sektoru a 10 %  pracovných miest v sektore služieb je intenzívne závislé na vode.
  • Okolo 40 % celosvetovo ekonomicky aktívnej populácie pracuje v poľnohospodárskej produkcii (pestovanie rastlín, chov zvierat, rybolov, poľovníctvo).
  • Prevádzkovatelia verejných vodovodov a kanalizácií zamestnávajú 80 % pracovníkov vo vodohospodárskom odvetví.

Svetové perspektívy v oblasti vody 

  • Úbytok sladkej vody od roku 1980 celosvetovo vzrástol o 1% a to najmä z dôvodu rastúcich požiadaviek v rozvojových krajinách.
  • Vodné zdroje sú pod tlakom, nedostatok vody ovplyvňuje 40 % celosvetovej populácie.
  • 663 miliónov ľudí nemá prístup k zabezpečeným zdrojom pitnej vody.

Zdroj: http://www.unwater.org/worldwaterday/tools/en/ (preklad: Mgr. Kaňková, ÚVZ SR)