Svetový deň vody 2013

Téma: Medzinárodný rok vodnej spolupráce
Motto: ,, Voda je všade, ak sa o ňu podelíme“

Rýchlo expandujúca urbanizácia, zmeny klímy, rastúce nároky na potraviny vyvíjajú čoraz väčší tlak na sladkovodné zdroje vody. Faktom je, že 85 % svetovej populácie žije na suchšej polovici planéty a 780 miliónov ľudí nemá prístup k čistej vode.

S očakávaným nárastom populácie do roku 2030 by sa mal dopyt po potravinách zvýšiť o 50 %, zatiaľ čo spotreba energie z vodných a iných obnoviteľných zdrojov sa zvýši o 60 %. Tieto fakty so sebou navzájom súvisia. Zvýšenie poľnohospodárskej produkcie výrazne zvýši nároky na vodu a spotrebu energie, čo vedie aj k zvýšeniu konkurencie medzi sektormi využívajúcimi vodu.

Voda je životne dôležitá surovina pre život, kľúčová pre vývoj ľudstva a nevyhnutná pre udržanie zdravého životného prostredia. Máme k dispozícii stále množstvo vody na planéte, ale s rastúcou populáciou, hospodárskym rozvojom a meniacim sa životným štýlom sa neúmerne zvyšuje aj tlak na celosvetové limity zdrojov vody, čo na druhej strane vedie k súťaživosti o vodu a vytváraniu napätých situácií vedúcich ku konfliktom.

Od roku 1820 do roku 2007 bolo podpísaných takmer 450 dohôd o medzinárodných vodách. Voda, ktorá je zdrojom života, na rozdiel od čohokoľvek iného nemá politické hranice.

Cieľom tohtoročného dňa vody je upozorniť na spoluprácu vo vodnom hospodárstve. Spolupráca je rozhodujúca nielen pre zabezpečenie udržateľného a spravodlivého rozdelenia vody, ale aj na posilnenie a udržanie dobrých vzťahov v rámci komunít, krajín, ale aj mimo nich.

Zdroj: http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/events/world-water-day/en (18.3.2013)
Spracovala: Mgr. Kaňková (ÚVZ SR)