Povodne

Povodeň je charakterizovaná ako prírodný proces, počas ktorého voda dočasne zaplaví zvyčajne nezaplavené územie a patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúci typ prírodných katastrof. Tento katastrofický prírodný jav sa vyskytuje náhodne v čase a priestore, čo sťažuje možnosť jeho dlhodobej predpovede. Povodne sú stálou súčasťou kolobehu vody v prírode a ich vzniku sa nedá zabrániť. Spravidla k nim dochádza vplyvom náhlych a neočakávaných meteorologických zmien. Príčiny povodní možno v zásade rozdeliť na objektívne (dôsledkom nepriaznivých klimatických a technických podmienok) a subjektívne (spočívajúce v ľudských činiteľoch).

Naše územie postihujú dva hlavné typy povodní, ktoré sú charakterizované ako rýchle záplavové vlny spôsobené intenzívnymi zrážkami lokálneho (miestneho) charakteru alebo povodne spôsobené pomaly sa zvyšujúcimi hladinami veľkých riek vplyvom nepretržitých zrážok alebo topiaceho sa snehu. Slovensko každoročne zasiahne rádovo niekoľko desiatok menších i väčších povodní, ktoré si vyžiadajú miliónové škody. Povodne môžu spôsobiť smrť ľudí, zvierat, pripraviť ľudí o obydlie a majetok alebo poškodiť životné prostredie. Ich ďalšími, sprievodnými následkami, býva šírenie a nárast črevných a kožných ochorení, psychické problémy a pod. Správnym konaním počas povodní a po ústupe záplavových vôd môžeme znížiť straty na životoch, počet zdravotných poškodení u ľudí a výrazne ovplyvniť dopad následkov.

Podrobnejšie informácie k téme nájdete na Mimoriadne environmentálne situácie – Informačný materiál