Povodne – riziko vzniku prenosných ochorení a zásady na predchádzanie ich vzniku

Prenosné choroby

Bacilárna dyzentéria

Charakteristika: Je to ochorenie charakterizované častými hnačkovými stolicami s prímesou hlienu, prípadne čerstvej krvi, s bolestivým nutkaním na stolicu. Pôvodcom ochorenia sú baktérie (šigely). Prenáša sa vodou kontaminovanou ľudskými výkalmi zo žúmp. Chorobu sprevádzajú bolestivé hnačky s prímesou krvi.

 • Pôvodca nákazy je baktéria s názvom "šigela"
 • Inkubačný čas je 1 – 7 dní, najčastejšie 2 - 3 dni.
 • Prameň pôvodcu je chorý človek alebo nosič.
 • Prenos je fekálno-orálny najčastejšie priamym kontaktom s chorým alebo kontaminovanými potravinami (voda, mlieko).
 • Prevencia je dodržiavanie hygienických zásad, umývanie rúk, zabezpečenie zdravotne neškodnej pitnej vody a potravín, neškodná likvidácia odpadu a odpadových vôd.

Vírusová hepatitída typu A (VHA)

Charakteristika: v typických prípadoch sa choroba prejaví únavou, nechutenstvom, napínaním na zvracanie, zvýšenou teplotou, bolesťou pod pravým rebrovým oblúkom, tmavým močom, svetlou stolicou a žltým sfarbením očných bielok a kože. Choroba sa prenáša alimentárnou cestou.

 • Pôvodca nákazy je vírus.
 • Inkubačný čas je 14 – 50 dní, najčastejšie okolo 25 dní. Choroba prebieha väčšinou ľahko, trvá priemerne 2 – 5 týždňov, zanecháva trvalú imunitu, neprechádza do chronického stavu. Ťažší priebeh má VHA u dospelých. Úmrtnosť je nízka, no s vekom mierne stúpa.
 • Prameň pôvodcu je infikovaný človek s klinickými príznakmi alebo bez príznakov, ale vylučujúci vírus do vonkajšieho prostredia.
 • Prenos: pôvodca choroby – vírus – sa z pečene infikovaného človeka dostáva do čreva a stolicou sa vylučuje do vonkajšieho prostredia. Znečistenými rukami, vodou, príp. potravinami sa dostáva do úst vnímavého človeka, je prehltnutý a z črevného traktu preniká do pečene a poškodzuje ju.
 • Prevencia: najdôležitejším preventívnym opatrením proti žltačke je dodržiavať zásady osobnej hygieny, najmä umývanie rúk po použití toalety, pred jedlom, ďalej používať zdravotne vyhovujúcu pitnú vodu. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie.
 • Najohrozenejšie sú osoby so zvýšeným rizikom nákazy: osoby prichádzajúce do styku s infikovanými, zdravotnícki pracovníci, zamestnanci kanalizácií, odpadového hospodárstva a záchranárskych prác. Týmto osobám sa odporúča očkovanie. Záujemcovia o očkovanie sa môžu obrátiť na svojho všeobecného lekára, ktorý predpíše lekársky recept na očkovaciu látku a vykoná očkovanie. Očkovaciu látku si záujemca hradí sám.

Leptospiróza

Charakteristika: leptospiróza je akútna horúčkovitá choroba, ktorá môže postihovať centrálny nervový systém, obličky, v ťažších prípadoch i obehový systém.

 • Pôvodcom choroby sú rôzne druhy leptospír – baktérie vyskytujúce sa najmä u hlodavcov (potkany, myši, hraboše), ale aj domácich zvierat, najmä ošípaných a psov. Infikované zvieratá vylučujú leptospíry močom.
 • Inkubačný čas je 1 – 19 dní, najčastejšie 10 dní.
 • Prameň pôvodcu sú rôzne druhy cicavcov a hlodavcov.
 • Prenos: k prenosu dochádza najčastejšie povrchovou vodou, prípadne vlhkou pôdou kontaminovanou močom infikovaných zvierat. K infekcii dochádza často pri kúpaní, rybolove, poľnohospodárskych prácach, najmä v močaristých terénoch, v oblastiach postihnutých povodňami a podobne.
 • Prevencia: použitie vhodných pracovných prostriedkov, pitie vody len zo známych zdrojov, nosenie vhodnej obuvi, deratizácia kanalizácií, čistenie odpadových vôd, ochrana potrebná pred kontamináciou močom hlodavcov.

Tularémia 

Charakteristika: choroba prebieha s rôznym klinickým obrazom, ktorý závisí od mechanizmu prenosu nákazy na človeka (klinicky sa prejavuje zdurením lymfatických uzlín alebo zápalom pľúc, prípadne hnačkami).

 • Pôvodca nákazy je baktéria.
 • Inkubačný čas je 1 – 10 dní, najčastejšie 3 – 6 dní.
 • Prameň pôvodcu: choré zviera (zajace, drobné hlodavce).
 • Prenos: priamy kontakt, prehltnutie kontaminovanej vody a potravín. Ako faktor prenosu sa uplatňujú kontaminované potraviny, voda a vzduch.
 • Prevencia: dodržiavanie hygieny pri manipulácii so živými aj uhynutými zvieratami, dodržiavanie zásad osobnej ochrany, zákaz používania vody z nezaistených zdrojov, používanie pracovných odevov.

Salmonelóza 

Charakteristika: typický klinický priebeh sprevádzajú bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie, hnačky a horúčka. Nebezpečné je rýchle odvodnenie organizmu. Nákaza môže prebiehať aj bezpríznakovo. Po prekonaní ochorenia môže vzniknúť na niekoľko týždňov nosičstvo.
Pôvodca nákazy je baktéria – salmonela.
Inkubačný čas je 6 až 48 hodín.
Prameň pôvodcu: hydina, ošípané, vtáky, hlodavce, doma chované plazy, korytnačky.
Prenos: rozširuje sa prehltnutím. Faktory prenosu sú primárne suroviny z infikovaných zvierat alebo sekundárne infikované potraviny. K prenosu medzi ľuďmi dochádza iba pri hrubých nedostatkoch v osobnej hygiene.
Prevencia: opatrenia pri výrobe, skladovaní a distribúcii potravín, prevencia prenosu nákazy zo zvierat, osobná hygiena.

Všeobecné preventívne zásady na predchádzanie prenosným ochoreniam

Pri všetkých prácach spojených s likvidáciou následkov povodní treba dodržiavať základné zásady ochrany zdravia – starostlivo a často si umývať ruky mydlom.

 • Ruky si treba umývať vždy po kontakte s predmetmi, ktoré prišli do styku so záplavovou vodou alebo kalmi, pred jedením a pitím, pred fajčením, pred a po použití WC. Po ukončení sanačných prác treba ruky dôkladne vydezinfikovať.
 • Počas prác treba používať ochranné prostriedky – najmä gumené rukavice, gumený plášť, pevnú nepremokavú obuv. Po ich použití je nevyhnutné odevy a obuv vyčistiť a vydezinfikovať.
 • Aj vyčistené miesto môže byť nechtiac opätovne kontaminované niekým iným, prípadne aj hmyzom, vetrom a podobne. Kontaminované bývajú aj miesta, ktoré viditeľne nepreukazujú znaky znečistenia.
 • Jesť a piť možno len vo vyhradených vydezinfikovaných miestach (jedlo z overených zdrojov). Predtým treba odložiť ochranné pomôcky, vydezinfikovať si a umyť ruky. Jedlo neponechávame voľne bez prikrytia.
 • Okamžite treba ošetriť, predovšetkým vydezinfikovať každé zranenie a odreniny, pri rozsiahlejšom zranení vyhľadať lekára. Rozškrabanými štípancami od komárov a iného hmyzu a zádermi sa môže do tela dostať infekcia.
 • Je treba dávať pozor na zanesenie infekcie do očí a nosa pri pretieraní očí, čistení nosa a podobne. Používame jednorazové papierové vreckovky.