Povodeň a jej dôsledky (pre duševné zdravie)

Vážení občania,

povodeň dokáže byť desivým zážitkom, po ktorom môže byť náročné pokračovať vo svojom každodennom živote.

Je normálne pociťovať únavu, problémy so spánkom, napätie, podráždenie, pocity bezmocnosti či úzkosť - a to aj v prípade, ak priamo váš dom nebol zaplavený. Všetko sú to úplne normálne reakcie na nenormálnu situáciu. Môžu nastať ihneď, ale aj s istým časovým odstupom.
Každý totiž reaguje na traumatické udalosti rôznym spôsobom. U niekoho nemusí byť navonok vidno žiadne ťažkosti, hoci vnútri bojuje s vážnymi emocionálnymi stavmi. Častou reakciou je aj šok a odmietanie novej reality bezprostredne po povodni. Niektorí sa zas môžu cítiť emočne vyprázdnene, cítiť od udalosti odstup, akoby sa ich ani netýkala. Ľudia častokrát necítia plnú intenzitu udalosti hneď, tá príde neskôr s postupným uvedomovaním si zážitku a zmien, ktoré kvôli nemu nastali.

Je dôležité nepodceňovať stres a vyčerpanie v dôsledku záplav, náhlej evakuácie, sťahovania sa z domu alebo náročného upratovania po povodni. Doprajte si potrebný čas a vnímajte v akom duševnom rozpoložení ste vy a vaši blízky.

  • Uvedomte si, že to čo ste prežili je extrémna ľudská skúsenosť. Nepripisujte si vinu, nijakým spôsobom ste nemohli ovplyvniť, čo príroda spôsobí.
  • Je úplne prirodzené, že potrebujete čas na vyrovnanie sa so svojimi zážitkami a emóciami. Dovoľte si prežívať smútok či sklamanie z poškodenia domova alebo osobných vecí, ku ktorým ste mali citovú väzbu.
  • Nezostávajte so svojimi zážitkami a pocitmi sami. Buďte v kontakte s inými ľuďmi, nehanbite sa hľadať podporu vo vašom okolí, nájdite si čas na rozhovory s priateľmi a rodinou. Zároveň je ale v poriadku, ak nechcete ihneď hovoriť priamo o prežitých udalostiach či obavách.
  • Neklaďte na seba zvýšené požiadavky, doprajte si potrebný oddych. Choďte na miesto, kde sa cítite pokojne a bezpečne. Doprajte si dostatok spánku a zdravo a pravidelne sa stravujte. Pokúste sa dodržiavať svoj pravidelný režim, ak je to možné.
  • Začnite s opravami hneď ako sa na to budete cítiť byť pripravení. Pri náprave škôd postupujte postupnými krokmi. Dávajte si reálne ciele, nevytvárate na seba nadmerný tlak.
  • Záujem o ľudí naokolo, spoločné susedské brigády či komunitné aktivity v rámci procesu obnovy po povodni prospejú iným aj vám osobne (ukazujú to doterajšie skúsenosti so zvládaním prírodných katastrof). Zhovárajte sa s ľuďmi okolo seba častejšie než obvykle, najmä s deťmi, staršími, chorými, či inak znevýhodnenými ľuďmi, buďte tolerantnejší k tomu, ak budú hnevliví, podráždení či vystrašení.
  • Vyhýbajte sa alkoholu a drogám, tieto látky vašu situáciu nevyriešia a môžu ju ešte viac  zhoršovať. Neprinesú skutočnú a dlhodobú úľavu a zbytočne odďaľujú možnosť riadne spracovať prežité negatívne zážitky a emócie.
  • Nehanbite sa požiadať o pomoc. Odborníci a odborníčky na duševné zdravie vám pomôžu nájsť spôsoby, ako sa vyrovnať so stresom a dopadmi povodne na váš život. V zložitých situáciách sa  môžete obrátiť nie len na psychológov či linky dôvery, ale aj na sociálnych pracovníkov alebo overené združenia, ktoré sa dlhodobo zameriavajú na pomoc ľuďom v núdzi.

Nezostávajte so svojimi problémami sami!