Peľová situácia

Peľ je jednou z najčastejších príčin alergií dýchacích ciest. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie alergia patrí medzi štvrté najčastejšie sa vyskytujúce ochorenie vo svete. Včasné iormácie o priebehu peľovej sezóny alergologicky významných druhov rastlín a denných koncentráciách peľu a spór v ovzduší, ktoré zabezpečuje Peľová informačná služba, významne pomáhajú v diagnostike, prevencii a liečbe polinóz.
Priebeh peľovej sezóny sa každoročne odlišuje a je ovplyvňovaný meteorologickými podmienkami a charakteristikami, preto je systematické monitorovanie množstva peľových zŕn v ovzduší pre prevenciu a zmierňovanie príznakov inhalačných alergických ochorení veľkým prínosom. Je dôležité, aby cenné výsledky, ktoré PIS poskytuje boli využívané odbornou i laickou verejnosťou. 
Čítať celý článok

Rady pre alergikov počas peľovej sezóny - leták Fakty a mýty o ambrózii - leták

Údaje o aktuálnych výsledkoch peľového monitoringu v rámci SR sú dostupné 
aj na stránke
https://www.pelovespravodajstvo.sk