Kvalita ovzdušia

Ovzdušie je jednou z najdôležitejších zložiek životného prostredia, pre život človeka nenahraditeľné. Súčasne je znečistené ovzdušie (znečistenie ľudskými činnosťami, najmä priemyslom, poľnohospodárstvom, dopravou, vykurovaním) významným rizikovým faktorom pre zdravie ľudí, preto je hodnoteniu jeho zdravotných účinkov, meraniu a hodnoteniu kvality ovzdušia a prijímaniu limitných hodnôt znečisťujúcich látok z hľadiska ochrany zdravia a legislatívnych úprav na ochranu zdravia a ochranu ovzdušia pred znečistením venovaná veľká pozornosť odborných inštitúcií.
Čítať celý článok