Vnútorné prostredie budov

Vo vnútornom prostredí budov prežijeme viac ako 80 % času, pričom sa v tomto prostredí vyskytuje veľký počet zdrojov znečistenia ovzdušia a koncentrácie znečisťujúcich látok môžu dosahovať významné hodnoty.

Podľa WHO je vo vyspelých krajinách z hľadiska škodlivín v ovzduší stále na poprednom mieste tabakový dym, či už z aktívneho alebo pasívneho fajčenia. Kvalitu vnútorného ovzdušia budov ovplyvňuje tiež spaľovanie v rôznych krboch, spaľovanie plynu pri varení a vybavenie.
Čítať celý článok