Nákazy prenášané zo zvierat a nákazy s prírodnou ohniskovosťou