Listerióza

Je to vážne ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým tehotné ženy, novorodencov a dospelé osoby s oslabeným imunitným systémom. Pôvodcom nákazy je baktéria Lysteria monocytogenes. Jej rezervoárom sú domáce i voľne žijúce zvieratá, cicavce, vtáky aj plazy. Na človeka sa infekcia prenáša konzumáciou tepelne nedostatočne spracovaných potravín živočíšneho pôvodu, inhaláciou kontaminovaného prachu, pri kúpaní vo vodách znečistených výkalmi prípadne pri styku s chorým zvieraťom alebo jeho ošetrovaním. Medziľudský prenos je možný transplacentárne - z matky na dieťa, pri pôrode prostredníctvom infikovaných pôrodných ciest aj prostredníctvom zdravotníckeho personálu - fekálno-orálnou cestou. Vstupnou bránou infekcie je dýchací a tráviaci systém, porušená koža, spojovky, sliznice a placenta. Ochorenie môže prebiehať v rôznych formách. Vrodená forma - môže mať za následok potrat, predčasný pôrod, pôrod mŕtveho plodu alebo živého plodu, u ktorého sa prejaví včasná septická infekcia. Novorodenec má poruchy termoregulácie, dýchania a kŕče. Ak sa plod infikuje počas pôrodu v pôrodných cestách matky, začínajú sa u neho koncom prvého týždňa života rozvíjať neskoré príznaky infekcie, najčastejšie ako purulentná meningitída. U tehotnej ženy má infekcia často inaparentný priebeh alebo priebeh pod obrazom mierneho horúčkovitého ochorenia. Novorodenci môžu byť infikovaní aj nosičmi nákazy z nemocničného personálu. Získaná forma - môže mať pestrú paletu príznakov, ako je hnisavá angína, hnisavý zápal spojiviek, uzlín, pľúc, mozgových plien a mozgu. Väčšinou však ochorenie prebieha bez príznakov.  

Listerióza sa vyskytuje na celom svete sporadicky, prípadne v malých epidémiách. Na Slovensku je výskyt sporadický a obyčajne ide o ľahkú formu. 

Medzi preventívne opatrenia patrí dodržiavanie hygienických predpisov a používanie ochranných pomôcok (zdravotníci novorodeneckých a pôrodníckych oddelení, osoby, ktoré pracujú so zvieratami), dostatočná tepelná úprava mäsa,  dodržiavať zásady osobnej hygieny. U tehotných žien - vyvarovať sa styku s domácimi hospodárskymi zvieratami.