Toxoplazmóza

Toxoplazmóza je infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom je prvok Toxoplazma gondii. Životný cyklus tohto parazita závisí na medzihostiteľoch, ktorým môže byť i človek a na konečnom hostiteľovi, ktorým je mačka. Tá vylučuje oocysty svojimi výkalmi do vonkajšieho prostredia, kde sú schopné dlhodobo prežiť. Je dokázaná asi u 100 druhov cicavcov. Najznámejšími prameňom nákazy pre človeka sú prasatá, králiky, ovce, hovädzí dobytok, kurčatá a niektoré divo žijúce zvieratá, najmä zajace. Hlavným rezervoárom nákazy je mačka. Tie sú nákazlivé za 3 -5 dní po vzniku infekcie a nákazlivosť trvá po dobu 10 dní. Toxoplazmóza u človeka sa delí na vrodenú a získanú. 

 • Vrodená vzniká infekciou plodu v ktoromkoľvek období tehotenstva. Vyznačuje sa vývojovými poruchami u novorodenca, ku ktorým patrí vodnateľnosť mozgu - hydrocephalus, postihnutie očnej sietnice, cievovky, kalcifikácia mozgu a kŕče. Problémom je, že u tehotnej ženy môže ochorenie prebiehať ako chrípkové ochorenie, so zvýšenou teplotou a únavnosťou. 
 • Získaná toxoplazmóza môže prebiehať bez klinických príznakov. Pokiaľ dôjde ku klinickým prejavom, za menej než 10 dní po nákaze parazitom, potom najčastejšou formou je forma uzlinová. Vtedy dochádza k zdureniu uzlín na krku, zátylku, v podpazuší a trieslach. Objavuje sa zvýšená teplota a veľká neprimeraná únava. Druhou častou klinickou formou je forma gynekologická prejavujúca sa sterilitou, opakovanými potratmi, pôrodom mŕtveho novorodenca, alebo novorodenca s rôznymi malformáciami. Ďalšou formou je očná forma, ktorá je rovnako veľmi závažná. Prejavuje sa postihnutím očnej sietnice a poruchami videnia. 

Človek sa nakazí predovšetkým:

 • alimentárne, t.j. požitím surového alebo nedostatočne tepelne upraveného mäsa obsahujúceho tkanivové cysty paratiza, 
 • vdýchnutím oocýst z pôdy alebo neopatrným zaobchádzaním s mačacími fekáliami, 
 • porušenou odretou kožou, 
 • transplacentárnym prenosom - z matky na plod. 
   

V Slovenskej republike sa vyskytuje ročne niekoľko stoviek prípadov ochorení. 

Prevencia toxoplazmózy spočíva predovšetkým:

 • v dodržiavaní určitých hygienických podmienok pri príprave potravy: 
 • nepoužívať surové a nedostatočne tepelne upravené mäso a vnútornosti, 
 • po manipulácii so surovým mäsom dôkladne umyť ruky a horúcou vodou opláchnuť použité nástroje, 
 • nekŕmiť mačky surovým mäsom alebo vnútornosťami, 
 • detské pieskoviská chrániť pred kontamináciou výkalmi mačiek, 
 • pri styku so zvieratami a ich mŕtvymi telami dodržiavať potrebnú osobnú hygienu.