Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom

Pôvodcom ochorenia je vírus z rodu Hantavirus, čeľade Bunyaviridae. Ochorenie sa prejavuje v rôznej intenzite. Môže prebiehať inaparentne – bez zjavných príznakov ochorenia. Klinickými príznakmi sú horúčka, triaška, bolesti hlavy, brucha, kĺbov či zvracanie. V ťažkých prípadoch sa na koži objavujú petechie /bodkovité krvácanie do kože, dochádza ku krvácaniu z nosa a ďasien. Vo veľmi závažných prípadoch dochádza k akútnemu zlyhaniu obličiek, čo je sprevádzané krutými bolesťami v bedrovej oblasti a šokovým stavom. Zdrojom tohto ochorenia sú hlodavce, ktoré vylučujú vírus močom, stolicou a slinami. Človek sa nakazí stykom s uvedenými sekrétmi alebo inhaláciou aerosólu kontaminovaného výlučkami hlodavcov. Menej často dôjde k nákaze pohryzením. Vstupnou bránou sú najčastejšie dýchacie cesty. Prenos medzi ľuďmi nebol zaznamenaný.

Prvýkrát bola choroba diagnostikovaná v roku 1951 v Južnej Kórei, kde sa objavila vysoká teplota sprevádzaná krvácaním z telesných otvorov vrátane očného bielka. Mnoho ľudí vtedy zomrelo na následky absolútneho vyčerpania alebo zlyhania obličiek. V roku 2020 bolo na Slovensku hlásených 50 ochorení (chor. 0,92/100 000), čo je oproti roku 2019 o 45% menej. Ochorenie má charakter nákazy s prírodnou ohniskovosťou a vyskytuje sa na celom svete. Prírodné ohnisko je určitý biotop/lokalita, v ktorej sa uskutočňuje proces šírenia nákazy, v ktorom sa vyvinie vzájomný a dlhodobý vzťah medzi pôvodcom nákazy, rezervoárovými zvieratami a prenášačom nákazy, čo umožňuje prenos nákazy na vnímavých jedincov, ktorí v ohnisku žijú alebo do neho vstupujú. 

Ochoreniu možno predchádzať vyhýbaním sa kontaktu s hlodavcami a prostrediu, ktoré môže byť kontaminované výlučkami hlodavcov. Dodržiavaním hygieny (umývanie rúk pred jedlom, vyhýbanie sa pitiu vody z lesných studničiek, ochrana potravín v prírode). Zabezpečením chát, stanov, obydlí a skladov potravín pred vniknutím hlodavcov. Zabezpečením ochrany jedla, ktoré si nosia ľudia na výlety, jedla pre lesných, poľnohospodárskych a stavebných pracovníkov v teréne, pre táboriacich rekreantov. Dôležité je tiež vykonávanie deratizácie v prístavoch a na lodiach, aby bol prerušený import potkanov ako aj zdravotná výchova na letných táboroch.