Toxokaróza

Ide o parazitárne ochorenie, ktoré je spôsobené migráciou lariev červov škrkavky psej alebo mačacej, prípadne niektorých iných druhov zvieracích škrkaviek v ľudskom organizme. Definitívny hostiteľ - pes alebo mačka sa môžu infikovať alimentárno - orálnou cestou z vonkajšieho prostredia. Človek sa nakazí zjedením zrelých vajíčok obsahujúcich infekčné larvy, ktoré sa v žalúdku z vajíčok uvoľňujú. Krvnou cestou sa larvy dostávajú do pľúc a rôznych orgánov, vrátane pečene, srdca, mozgu, svalov a oka, ktoré býva vo veľkej miere ťažko a nezvratne postihnuté.

Klinicky sa ochorenie u ľudí prezentuje v dvoch formách:

  • generalizované ochorenie s postihnutím rôznych orgánov - vyskytuje sa najmä u detí predškolského veku, 
  • očná forma - postihnuté sú skôr staršie deti a dospelé osoby. 
    Prenos ochorenia:
  • konzumáciou zrelých infekčných vajíčok prostredníctvom nedostatočne očistenej zeleniny z takto kontaminovanej pôdy sa infekcia prenesie na človeka, 
  • človek sa môže nakaziť aj larvami zo šteniat - tento spôsob nákazy prichádza do úvahy pri silných infekciách, keď štence vylučujú larvy fekáliami, 
  • málo pravdepodobná je nákaza priamo vajíčkami toxokar, pretože čerstvo vylúčené vajíčka sú neinfekčné, 
  • nie je vylúčená alimentárna cesta nákazy požitím surových tkanív hostiteľov - sú známe infekcie po požití ľahko grilovaných orgánov domácich zajacov a svaloviny, surovej jahňacej pečene a pod.
     

Ochorenie je rozšírené po celom svete, všade kde klimatické podmienky dovoľujú uskutočniť kompletný životný cyklus týchto červov, teda zakončiť ho vývojom larvy vo vajíčkach uložených v pôdnych substrátoch. Vysoká premorenosť psov i mačiek toxokarami (u nás 40 - 80%) a úzky kontakt týchto zvierat s človekom je predpokladom pre frekventovaný výskyt aj u ľudí.

Dôležité sú hygienické opatrenia : pravidelné a dôkladné odčervovanie psov a mačiek, oplotenie detských ihrísk a zeleninových záhradiek, dôkladná hygiena po manipulácii so psom, mačkou a práci s pôdou.